Fakulteti i Shkencave Mjekësore në Universitetin Kristal ofron mundësi rritjeje të përgjegjshme, duke garantuar një formim të personalizuar, sipas nevojave të studentëve dhe studentëve dhe tregut të punës në fushat e shkencave mjekësore. FSHM është i organizuar në tre departamente. Aktualisht ofron mundësi studimi në 13 programe studimi të akredituara. Ato do t’ju krijojnë hapsira për të shfrytëzuar të gjitha mundësitë e ushtrimit të profesionit në fushat e shëndetësisë, në tregun e punës kombëtar dhe ndërkombëtar, si dhe për të realizuar dëshirat në të ardhme për karrierë profesionale e akademike. Universiteti Kristal, siguron cilësi të lartë të njohurive mbi mësimdhënien, mësimnxënien, aktivitetin shkencor brenda dhe jashtë kampusit. Ai ka në dispozicion mjetet e nevojshme didaktike, si asnjë Universitet tjetër në vendin tonë. UK krijon kushtet më të përshtateshme për të studiuar në mënyrë sa më cilësore si dhe për të mbushur hapsirat e lira kohore në mënyrë të kulturuar. Zgjidhni Fakultetin e Shkencave Mjekësore në Universitetin Kristal, për të qenë protagonistë të vërtetë të së ardhmes suaj në misionin tuaj sa profesional e human. Duke ju dhënë një urim të sinqertë për të ardhmen tuaj, ju urojmë suksese!

Bachelor

Fizeoterapi                                                         Programi           Liçensimi          Akreditimi Imazheri dhe Radioterapi                               Programi           Liçensimi          Akreditimi Infermieri                                                            Programi           Liçensimi          Akreditimi Laborant Mjeksore                                           Programi           Liçensimi          Akreditimi Shendet Publik                                                   Programi           Liçensimi          Akreditimi Mami                                                                    Programi           Liçensimi*       Akreditimi*

Master Profesional

Laborant Mjeksore                                           Programi           Liçensimi          Akreditimi* Shendet Publik dhe Menaxhim Spitalore

Master Shkencore

Farmaci                                                               Programi           Liçensimi          Akreditimi Kujdes Paliativ dhe Geriartrik                        Programi           Liçensimi          Akreditimi* Laborant Mjeksore                                           Programi           Liçensimi          Akreditimi Menaxhim ne Shendetin Publik                     Programi           Liçensimi          Akreditimi Stomatologji                                                       Programi           Liçensimi          Akreditimi
Për mbarëvatjen dhe realizimin efikas dhe profesional të procesit mësimor Fakulteti ShkencaveMjekësore, ka në përbërje të tij laboratorët e mëposhtme:

  • “Laboratoret e Kimisë” (laboratori i kimisë, laboratori i kimisë fizike&koloidale)
  • “Laboratori i Fizikës”
  • “Laboratori i Morfologjisë” (anatomi humane, histologji, anatomi patologjike)
  • “Laboratori Mjekësor” (mikrobiologji, klinik – biokimik).
  • “Laboratori Biomjekësor dhe eksperimental” (fiziologji/fispatologji, farmakologji, biologji &botanikë)
  • “Laboratori i Infermieristikës & Mami”
  • “ Laboratori i Fizioterapisë”, Kabineti i fizioterapise dhe palestra.
  • “ Kabinetet e Stomatologjisë (kabineti i kirurgji – ortopedi, kabineti i terapisë, kabineti paraklinik)
  • “Laboratoret e Farmacise”, UK

Na Kontaktoni

Emri Jot (e domosdoshme)

Adresa Jote (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj

Stafi Fakulteti i Shkencave Mjeksore

Si ta permirsojme memorjen tone?

| Fakulteti i Shkencave Mjeksore | No Comments

Ne qoftese truri jone do te ishte kompjuter, ne thjeshte do te shtonin nje chip per te rritur memorien tone. Por, truri i njeriut eshte me kompleks se sa cilado makine e avancuar….